TMSF’ye Devredilen Şirketler 2017 yılında Satışa Çıkabilir

Şirket sayısı 252

TMSF’ye Devredilen Şirketler 2017 yılında Satışa Çıkabilir konulu haberimizde Gül, AA Finans Masası’na misafir oluyor. FETÖ’ye ilişkili durumda olan firmaların resiminin artık çekilemediğini anlatan Gül, “252 adet şirketten bahsediyoruz. Bu işletmelerin gayrimenkulleri illa satılacak diye bir birşey de yok. Belki tüm ölçüt anlatan unsurları bir paket yapıp satacağız. Bu işletmelerin gayrimenkulleri olabilmektedir. O gayrimenkuller bir tek satılabileceği benzeri, işletme bünyesine de alınabilir”diye konuştu.

Hak sahipleri…

Gül, el konulan gayrimenkul şirketlerinden ev meydan ve artık dairesini teslim almamış hak sahiplerinin esasen kayıtlarda belli olacağını belirterek, “Bu hak sahibine o grubun imkanları çerçevesi içinde bize ne devredilmişse, ne varsa onları bir biçimde, haklar içinde mahaline getirmeye çalışacağız”diye konuştu.

TMSF’ye Devredilen Şirketler 2017

Hak sahibinin iddiasını kanıt edememesi şeklinde ifade edilecek bir birşey olmadığını ifade eden Gül, “İddiasını kanıt etmekte, ancak ilgilinin malvarlığında ona yetecek civarı cevap verebilecek bir şeyimiz yok. Orada bir kamu kaynağı kullanmayacağımız amaçlı yapılabilecek bir sürü pek bir birşey yok”diye konuştu.

Bu Makalemizde Dikkatinizi Çekebilir: Türkiyenin ihtiyacı olan ‘seri girişimci’ tipine dünyadan örnekler

‘Kaynak aktarılmayacak’

Gül, TMSF’nin bu şirketlere rastgele bir kaynak aktarmayacağını, bu şirketlerle hukuku olanların da hukukunun korunacağını ifade etti.

Gül, TMSF’de, paralel yapıyla bağlantılı kişileri pasifize ettiklerini, 12 kişiyi görevden uzaklaştırdıklarını ifade etti.

‘TMSF çoğalış kayyum’

TMSF’nin çoğalış kendisinin kayyum meydana geldiğini anlatan Gül, “Biz çoğalış kayyum değil, idare heyeti atıyoruz”diye konuştu. Laf konusu idare heyeti mensuplarının mühim bir kısmının TMSF elemanı meydana geldiğini ifade eden Gül, bununla birlikte işletmelerin faaliyetine faydalı olabilecek özel sektördeki mali müşavir ve avukatların da idare uzvuna atandığını ifade etti.

Beraat ederlerse

Gül, bu firmaların sahiplerinin teröre fonlanma ile ilgili belki salıverilme edeceklerini de belirterek, “Beraat ederlerse mülkiyet haklarına dokunulmayacak bir yapı düşünüldü. Yasada ‘eğer işletmeyi satsanız da bunun parasını nemalandırın. Savcılık bitiminde bu birey salıverilme ediyorsa bunun için geri iade edin’ tecrübe ediyor. Fakat cezalı olursa o ücret kamunun olacak. Bir hata iddiası var ki kayyum atanmış. Ya kayyum, ya da TMSF idare edecek, 3’üncü bir alternatif yok” diye konuştu.