İpotek Nedir ? Eve İpotek Nasıl Konulur

İpotek Nedir kısacası gayrimenkul rehinidir. İpotek Nedir ? Eve İpotek Nasıl Konulur Taşınmaz rehini, ipotek, ipotekli borç senedi ya da irat senedi biçiminde tertipidir. İpotek alacaktan doğan tek haktır. İpotek hakkı, alacaklıya alacağını tahsil edemediği vaziyette tutuklu edilen taşınmazın paraya çevrilmesi ile tahsilata gitme yetkisini verir. İpotek alacaklının teminatıdır. Esasında tutuklu tanımını gayrimenkul rehini ve menkul rehini olarak 2 başlık altında incelemek gerekir. Türk Uygar Yasayi’nun eşya hukukuna ilişkili olarak maddeleri uygulama içeriklerini belirler.

Öncelikle bu başlıkta aranılan kelimeler şunlardır?

  1. Tapuya ipotek koyma dilekçe örneği
  2. Tapuya ipotek koydurma
  3. İpotek sözleşmesi örnekleri
  4. İpotek ve rehin arasındaki fark
  5. İpotek çeşitleri
  6. Arabaya ipotek nasıl konulur
  7. İpotek kredisi
  8. İpotek nedir kısaca

İpotek Nasıl Yapılır?

İpotek, tapu kadastro müdürlüğünde ipotek oluşturulacak gayrimenkule ilişkin tapu sicili kısmına şerh maddesi ilave ederek oluşturulur. Öncelikle tapu müdürlüğüne tek arzuhal ile müracaat etmek gerekiyor. Yapılan bu arzuhal ile ipoteğin müddeti, bedeli, derecesi, ipoteğe taraf meydana gelen bireylerin kimlik verileri, ipoteği koyduracak meydana gelen birey tüzel kişilikse, tüzel kişiliğin unvanını içeren tüm veriler bulunmalıdır. Bu dilekçenin sonrasında tapu kadastro müdürlüğüne teslim edilmesi gerekli olan tek grup evrak hazırlanmalı ve tapu sicil müdürlüğüne götürülmelidir.

Bu makalemizede bir göz atın:Tapuda İpotek Varsa Ne Yapmalıyım

Bu evraklar;
İpoteğe konu meydana gelen gayrimenkulün tapu belgesi.
Tapu sahibinin ve ipotek lehtarının nüfus cüzdanları ve her 2 tarafın nihai altı ay içerisinde çekilmiş ikişer tane vesikalık fotoğrafı.
İpotek işleminde her 2 yandan birinde vekil aracılığı mevzubahis ise, vekilin temsil etme yetkisini gösteren evrak ve yeniden vekilin de nüfus cüzdanı ve tek tane vesikalık fotoğrafı,
Gayrimenkulün belediyeden sağlamak edilmiş emlak beyan kıymetini ibraz eden evrak.
Kat irtifakı kurulmuş gayrimenkullerde DASK (Natürel Afet Sigortaları Müessesesi) belgesi.

İpotek Nasıl Kalkar?

Bir gayrimenkulün ipotek altında olup meydana gelmediği, tapu kadastro müdürlüğünde sicil sayfasındaki kayıtlara bakarak anlaşılır.
Bazı vaziyetlerde ipotek koşullarının sona ermiş meydana gelmesine nazaran tapu müdürlüğündeki sicil sayfasından şerhin düşülmemiş meydana geldiği görülür. Her halükarda alışveriş işleminin gerçekleştirilebilmesi için ipotek şerhinin lehteki muhatabının onayıyla silinmesi gerekir.
İpoteğin doğmasına sebep olan  borç kapandığında gayrimenkulün sahibi, ipotek lehtarından taşınmaz üzerindeki ipoteğin kaldırılmasını legal olarak istek edebilir. (Türk Uygar Yasayi, Madde: 883) Şayet ipotek lehtarı terkin işlemine yanaşmıyorsa, bu defa eşya sahibi İcra İflas Yasayi Madde: 153’e dayanarak savcılık yöntemiyle ipoteğin kaldırılmasını istek eder. 15 zaman mühletin nihayetinde halen terkin işlemi gerçekleşmiş olmaz ise bu defa icra mahkemesi bizzat taşınmaz üzerindeki ipoteği terkin işlemini bizzat gerçekleştirir.
İpotek lehtarı tüzel ya da hakikat birey, tapu müdürlüğüne gittikçe ipotek terkin isteğini bildirmelidir. Bunun üst kısmına taşınmazın yer aldığı sicil sayfasındaki ipotek şerhinin üzeri kırmızı mürekkeple çizilir ve altına “ipotek terkin edildi” notu düşülerek ve günün tarihi de yazılarak işlem bitirir. O andan bu yana ipotek kalkmış olabilir.