Ev Alırken Yada Taşınırken Nelere Dikkat Etmeliyim

Ev Alırken Yada Taşınırken Nelere Dikkat Etmeliyim

İnsanın yaşamda aldığı kararların en önemlilerinden biri hiç şüphesiz konut sahibi olma kararı. Bu Şekilde mühim bir hüküm verdiniz. Peki ama nelere dikkat edeceksiniz? İsterseniz maket üzerinden, isterseniz 2. el bir konut. Kesinlikle üstünde durulması gerekli var olan bazı noktalar bulunuyor.

Örneğin “Almaya hüküm verdiğiniz konutun tapusu var mı? Aidatı ne kadar? Biriken emlak vergisi borcu var mı? İmar durumu nedir?” benzeri ince ama yaşamsal detaylar… Önemli problemlerle karşılaşmamak amaçlı, bu püf noktaları bilmekte yarar var. Konuyla alakalı görüşüne başvurduğumuz Yapı Konut Evrensel Müdürü Dr. Turgut Enginoğlu ev alırken de, aldığınız daireye taşınırken de dikkat edilmesi gerekli var olan hususlarn vurguladı.

Sonradan başı ağrıtmaması amaçlı kesinlikle konut alınırken dikkat edilmesi gerekli var olan noktalar olduğunun söyleyen Enginoğlu, öncelikle satın alınacak konutun ya da konut projesinin ilişkili yer aldığı Tapu Sicil Müdürlüğü’ne gidilerek, gayrimenkule ilişkin tapu kütüğündeki şuanki kayıtların incelenmesi gerektiğine dikkat çekti.

Ev Alırken Nelere Dikkat Edilmeli?

 • Tapuda kaydına bakın
 • Gayrimenkulün kime ya da kimlere ilişkin olduğu,
 • Gayrimenkule ilişkili olarak pay oranları,
 • Üzerinde irtifak (kullanım) hakkı olup meydana gelmediği,
 • İpotekli olup meydana gelmediği,
 • Satışa engel bir önlem kararı bulunup bulunmadığı,
 • Kat irtifakının kurulup kurulmadığı,
 • Kurulmasına rastgele bir engel olup meydana gelmediği,
 • Almak istenen müstakil kısmın tapuda kayıtlı olup olmadığı
 • Yüzölçümü
 • Gayrimenkulün yönetim tasarısı ve arsa sahibinin müteahhide uyguladığı tapu şerhleri

İmar durumunu araştırma

 • Gayrimenkulün son imar durumu, 1/bir.000, 1/5.000 ölçekli imar planlarıyla daha üst ölçekli imar tasarılarının bulunup bulunmadığı,
 • İnşaat ruhsatı,
 • Ana gayrimenkulün ve satın alınmak istenen müstakil kısmın şuanki imar durumu ve projeye uygunluğu,
 • Gayrimenkulün birikmiş vergi borcu olup meydana gelmediği,
 • Gayrimenkulün son emlak beyanname değeri (Emlak beyanname değeri, tapu alım satımı esnasında ödenecek en az harç miktarının belirlenmesinde mühim olacaktır.),
 • Gayrimenkulün Abideler Heyeti Kararı’nı ilgilendirecek bir hususun olup meydana gelmediği,
 • Gayrimenkul üstünde direk ya da endirekt olarak İSKİ, Çevre ve Orman Bakanlığı benzeri rastgele bir resmi merciin tasarrufunun bulunup bulunmadığı,
 • Konutun iskânının bulunup bulunmadığı ya da iskân alımını engelleyen bir hususun olup meydana gelmediği,
 • Bölgenin depremsellik durumu kesinlikle öğrenilmeli.

Bu Makalemizede Bir Göz Atın;İpotek Nedir ? Eve İpotek Nasıl Konulur

Yapımcı şirkete dikkat

 • Şirketin daha öncelikle yaptığı ve tamamladığı konut projelerinin olup meydana gelmediği,
 • Taahhüt ettiği zaman bitiminde alıcılara konutları teslim edip etmediği,
 • Firmanın emin olup meydana gelmediği,
 • Projenin arkasındaki güvencenin ne olduğu,
 • Şirketin alıcı memnuniyetine verdiği önem iyice öğrenilmeli.
 • Resmi evrakları inceleyin!
 • Etkileyici, Satış Anlaşmasını dikkatlice okumalı, mümkün ise sözleşmeyi konunun uzmanlarına inceletmeli.

İnşaat şirketinin alıcıya ne tür evraklar verdiği, kat irtifaklarını kuruluş ettirip ettirmediği, kat irtifakı kuruluş edilmemişse, kuruluş edilmesinde rastgele bir engelin bulunup bulunmadığı saptanmalı.

Konutun ya da konut projesinin tapusu, imar durumu, projesi, ruhsatı, varsa iskan vesikası benzeri resmi vesikalari incelenmeli.

Müteahhidin alıcıya teslim edeceği konuta ilişkin, yapacaklarını tanımladığı ve kullanacağı malzemelerin niteliklerini açıkça ortaya koyduğu, teslim müddetinin ve şeklinin açıkça anlam edildiği ve taraflarca beraber imza adan “Teknik Şartname” iyi okunup incelenmeli.
Teknik Şartname’de kullanılacak malzemelere ilişkili olarak “marka ve kalite” net olarak tanımlanmalı.

Müteahhidin söz verdiği zaman bitiminde inşaatı bitirememesi ve konutu teslim edememesi durumunda gündelik ya da maaş baz da alıcıya ne civarı cezai tazminat ödeyeceği kayıt altına alınmalı.

Satışa getirilen konutun; peşinat ölçüsü, maaş tediye tasarısı, kredi durumu, getiri oranı, ara ya da balon ödemelerin yapılıp yapılamayacağı, hesabın istenilen sürede kapatılıp kapatılamayacağı, getiri oranlarındaki yükseliş ve azalışların ödemeleri ne türlü etkileyeceği, banka ile yapılmış var olan sözleşmelerin niteliği kesinlikle olarak öğrenilmeli.

Konutun değerini belirleme

Gayrimenkulün etrafına kazandırdığı ya da kazandıracağı artı değeri,
Kiracıları ya da mümkün kiracılarının niteliği,
Mevcut ya da mümkün kira değeri,
Kira müddetleri, kira mukavele koşulları,
Yönetim şirketinin etkinliği,
Çevredeki gayrimenkullerin satış ya da kira değerleri,
Bölgenin ilerleme yapısı,
Alışveriş merkezlerine, sağlık kuruluşlarına, okullara yakınlığı,
Ana ulaşım hatlarına yakınlığı ve ulaşım kolaylığı benzeri gayrimenkulün ekonomik kıymetini etkileyen hususlar incelenmeli.
Daireye taşınmadan öncelikle dikkat edilmesi gerekenler

Hayalinizdeki evi satın aldınız ve taşınma planları yapıyorsunuz. Yerleşmeden öncelikle dikkat etmeniz gerekli var olan birçok nokta var. En ehemmiyetlisi eviniz sizin ve yakın çevrenizin beklentilerini karşılıyor mu? Yaşam tarzınıza uygun mu? Alım Satım merkezlerine ve sağlık kurumlarına yakınlığı nedir? benzeri sorular bunlardan birkaçı…”Konut ya da konut projesi, alıcının gereksinimlerini ve yaşam standartlarını karşılamalıdır” diyen Dr. Turgut Enginoğlu, konut projesinden konut sahibi var olan kişilerin, taşınmadan öncelikle dikkat edilmesi gerektiğini düşündüğü hususları da şu şekilde sıraladı.

Konut ya da konut projesinin yer aldığı yer, niteliği, etrafındaki başka projeler, arazinin durumu, konutun tipi ve büyüklüğü, aidatları, şehir içerisinde ya da dışında oluşu, çok ksüvari, sıra konut ya da müstakil konut oluşu, yönetim şekli, binanın ya da sitenin doluluk oranı, oturanlar içerisinde kirada oturan ya da mal sahiplerinin sayısı, site içerisinde bulunan yaşam tarzı, oturan ya da oturacak olanlarının eğitim durumları, gelir durumları, yaşları, sitenin okullara, alım satım merkezlerine ve sağlık kurumlarına yakınlığı benzeri hususlar tarafından, konut alıcısının gereksinimleri, beklentileri ve yaşam standartları olabildiğince karşılanmalı.

Seçilen dairenin yönü, ışık ve güneş alma durumu, sert, manzarası, otopark olanakları, gürültü kaynaklarının yeri ve gürültünün etkisi benzeri konulara dikkat edilmeli.
Alıcı kendini, ailesini ve yakın etrafını düşünerek; ‘Ben buraya taşınıyorum ama, bu taşınacağım yer benim ve yakın çevremin beklentilerini karşılıyor mu? Yaşam tarzımın belirleyici özellikleri nedir? Bununla uyumlu mu?” sorularının yanıtını net olarak vermeli. Örnek Olarak, etkileyici konut hayvanlarıyla var olan ilişkisini, aracını park edeceği yeri, çocuğunun oyun alanını ve benzeri vazgeçilmez ölçütlerini dikkate almalı.

Satın alınacak konutun alıcının yaşam tarzınıza uygun olup olmadığını kesinleştirmek amaçlı etkileyici, bina yönetim ve işletim planlarıyla başka alakalı kural ve yönetmelikleri dikkatlice incelemeli ya da bir uzmana danışmalı.

Konutun ya da konut projesinin yapıldığı bölgede elektrik kullanımı, su, doğalgaz, atık su benzeri hususların çözülüp çözülmediği ya da ne zaman çözüleceği belirlenmeli.
Konut ya da konut projesinin yönetim, işletim planlarıyla sistemde kullanılan donanımlar ve yaratacakları maliyetler titizlikle incelenmeli.
Ortak bina idaresinin ne türlü ve kimler aracılığıyla yürütüldüğü ve maliyetinin ne olduğu güzel bir şekilde incelenmeli.

Sitede yaşam tam anlamıyla başladığında oturanların hangi oranda ev sahibi, hangi oranda kirada oturan olduğu dikkate alınmalı.
Binada kimlerin içinde bulunduğu, bina sakinlerinin kendi sorumluluklarını yerine getirip getirmediklerini ve yönetimin binanın geleceği amaçlı sağlam bir mali temel oluşturup oluşturmadığı öğrenilmeli.

Kullanılmış bir evle yeni bir bina içinde seçim uygulamak zorunda kalındığında, inşaat kalitesi, depreme karşı garanti, bakım, onarım, güvenlik, dekorasyon, bahçe yapısı ve sosyal hayat benzeri türlü hususlar tarafından değerlendirmeler yapılmalı.
Yeni bir evde uzun bir zaman, geniş çaplı tamirat gerektiren mühim sorunlar çıkmayacaktır. Öte taraftan, kullanılmış bir evde her zaman bir problem çıkabilir.
Daha öncelikle kullanılmış bir konut satın alındığında, elektrik kullanımı ve mekanik tesisatlarında, doğramalarında önemli bir tamirat sorunları olabilmektedir. Bu Şekilde tamirat ya da değişiklikler pahalı olabilmektedir. Artık kredi taksitleri bitirmeden yeni bir masraf önemli bir külfet getirebilir. Benzer şekilde kullanılmış konutlarda kanalizasyon sistemi, binanın temel yapısı, kolon kiriş durumu, depremselliği, böceklenmesi, nem alması, gürültü benzeri hususlar iyice gözden geçirilmeli.

Nitelikli firmalarca yapılmış var olan bu binalarda kullanılan yeni donanımlar sayesinde etkileyici kendini daha güvende hisseder, daha az bakım ve onarım gideri olur ve daha az konut sigortası primi ödenir.

Henüz inşaat halindeki bir konut satın alındığında, yerleşim tasarısı, banyodaki fayansların rengi, mutfak dolapları, badanası, halıları eskiden seçilebilir. Bu durum, halen kullanılmakta var olan eşyaların tümüyle değiştirilmesine ya da yenilenmesine ne amaçla olmaz, ek masraflar çıkartmaz. Benzer şekilde, yeni konut bahçe içindeyse, bahçesinin alıcının zevkine göre aranjman olanağı vardır.

Projeyi yapan ve teslim eden şirketin, teslim zamanı ve teslimi izini süren aylarda teknik destek sağladığının ve işinin arkasında durduğunun bilinmesi mühimdir.