Banka Kredileri-Spot Kredi-Taksitli Ticari Kredi

Türkiye’de etkinlik gösteren bankalar, değişik gereksinim ve sektörler amacıyla özel kredi paketleri oluşturmaktadır.

Banka Kredileri

Türkiye’de etkinlik gösteren bankalar, değişik gereksinim ve sektörler amacıyla özel kredi paketleri oluşturmaktadır. Bu paketler içersinde avantajlı kredi faiz oranlarının yanısıra, prosedür ücretleri ve komisyonlarda indirim, avantajlı sigorta fiyatları gibi yan avantajlar da yer alabilmektedir. İşyerinizin ihtiyacına göre, bankaların hususu paketlerini incelemenizde yarar vardır.

Krediler, kullanım şekillerine göre 2’ye ayrılır :

• Nakdi Krediler: Tutarı hesabınıza aktarılarak kullandırılan Kredilerdir. (Spot Kredi, Rotatif Kredi vb.)
• Gayrinakdi Krediler : Bir belgeye dayandırılan Kredilerdir. (Teminat Mektubu, Akreditif vb.)

Bu paketlerde yer alan kredi türleri, alçakta yer alan ana başlıklardan türemiş Kredilerdir :

• Spot Kredi: Spot kredi, firmaların kısa vakitli nakit greksinimlerini karşılamak amacıyla aldığı, vadesi geldiği zaman tek seferde ödemesi olası olan Kredilerdir. Spot Kredilerde firmalar istese de vadesi dolmadan ara ödeme yapamaz. Spot Krediler vade tarihi geldiği zaman kredi alınırken belirleme edilen anapara ve faiz tutarının tamamını ödeyerek krediyi kapatır.

Daha Fazlası

• Rotatif Kredi: Rotatif kredi belirli teminat karşılığında bankaların firmalara açtığı limitler kapsamında kullandıkları kredi çeşidine denir. Rotatif Kredilerin faizine devre sonu faizi de denir. Bunun nedeni bu kredinin faizinin Ocak-Mart devresi amacıyla Mart ayı sonucunda, Mart-Haziran devresi amacıyla Haziran ayı sonucunda, Haziran-Eylül devresi amacıyla Eylül ayı sonucunda ve Eylül-Aralık devresi amacıyla Aralık ayı sonucunda faiz ödemesi yapılır. Rotatif kredi faizi alakalı devre sonucunda ödenir. Söz hususu kredi seyyal bir kredidir. Rotatif Kredinin vade sonu olmadığı amacıyla (İstisna hallerde banka kredisini geri çağırabilir.) firmalar gereksinimleri tarafında kullanırlar. Böylece firmalarını kısa vakitli fonlamış olurlar.

• Taksitli Ticari Kredi: Bireysel olarak sarfedilen tüketici Kredilerinin, ticari işletmeler doğrulusunda sarfedilen türüdür. Faiz ve anapara taksitleri aylık olarak ödenir. Erken kapatmada faiz indirimi sağlanabilir. 3-60 ay arası vadelerde kullanılabilir. Kredinin kullanım amacına göre maksimum vadeler değişiklık gösterebilir.

• İştira Kredisi: Bankanıza temlik cirosu ile vereceğiniz muhatap istihbaratları olumlu, gerçek satış çekleri karşılığında; söz hususu çeklerinizin çoğunluklu ortalama vadelerinin hesaplanması ve bu vadeye ideal olarak belirlenecek faiz oranından toplu olarak iskonto prosedürine tabi tutulmaları hedefiyle kısa vakitli nakit greksinimlerinizın finansmanı hedefiyle yararlanabileceğiniz Kredilerdir.

Dövize Endeksli Kredi: Döviz Kredisi kullanamayan (ihracat/ithalat etkinliği olmayan) fakat dövize endeksli ve/veya döviz cinsinden gelir elde etme kapasitesi olan firmalara, her türlü ticari etkinliklerinin finansmanı hedefiyle kullandırılan Kredilerdir. Dövize Endeksli Krediler, bir firma lehine belirleme edilen kredinin belli bir döviz cinsine endekslenerek, firmalara bu limit dahilinde ödeme tarihindeki banka döviz alış kurları üzerinden TL olarak ödendiği Kredilerdir.

Faiz tahakkuk devrelerinde, krediye tahakkuk edecek faiz ve kur farklarının toplamı üzerinden yürürlükteki oranlara göre KKDF ve BSMV kesintisi yapılmaktadır

Borçlu Cari Hesap: Borçlu cari hesap, firmaların kısa vakitli nakit gereksiniminin karşılanması hedefiyle belirleme edilen limit dahilinde firmalara para çekme yetkisi verilmesidir. Firmalar amacıyla söz hususu vade 18 ayı geçmemelidir. Bu vakit içersinde para yatıran ve para çeken firmaların hesapları sene başından itibaren her üç ayda bir denetim edilerek pazar faiz seviyesine göre faiz ücreti tahsil edilir. Bu Krediler genelde müşteri çek ve senedi teminat alınarak kullandırıldığından bu krediye senet mukabili ya da senet karşılığı da denir.

Her bankanın kredi programları ve talep ettiği belgeler, işletmenin iş kolu, hacmi, sermayesi, cirosu vb. gibi kıstaslara bağlı olarak değişiklık gösterebilir.