Borsa Temettü Nasıl Alınır-Hesaplanır?

Şirket ortaklarının devre ortamında ettiği kardan pay alma hakkına temettü denilmektedir.

Borsa Temettü Nasıl Alınır-Hesaplanır yazımıza başlıyoruz. Temettü şirketlerin çıkardıkları hisse senetlerinin ortaklara sağladığı haklardır. Temettü hakkına sahip olan ortaklar devre içersinde elde edilen kardan kendi haklarını alır. Ortakların kardan ne kadar pay alacağı hisse senedi miktarına göre belirlenir. Temettü şirketlerin bedelsiz sermaye arttırımına gitmesinden ötürü hisse senedi olarak dağıtılmaktadır. Temettü değerleri belirlenince, ortaklara şirket sayısal sayısal değeri üstünden yeni hisse senetleri dağıtılır. Ortaklar hisse senetlerine yatırım yapmaya devam ettiği prosese kardan pay alma hakkına sahip olurlar. Şirketler, hisse senedi ve nakit olarak iki değişik türde temettü dağıtabilirler.

Temettü Dağıtımı Nedir Ve Nasıl Dağıtılır?

Şirketleri sene ortamında ettiği net devre karından vergi ve ödemelerinin tutarları eksiltildikten sonra kalan tutarın en az % 20′ sini dağıtmasına temettü dağıtımı deniliyor. Temettü dağıtımı yatırımcıların temettü dağıtan işletmelere itimatmesi sebebiyle mühim olmuştur. Temettü verimliliği yüksek olan işletmeler yatırımcılar doğrulusunda tereddütsüzce tercih edilir. Uzun vadeli hisse senedine sahip olan yatırımcılar ise temettü verimliliği yüksek olan işletmelerle hem temettü kazancı, hem de sermaye elde etmiş olurlar. Şirketlerin ödeyecekleri temettü, işletmenin senelik devre net karı üstünden vergiler ve giderlerin çıkarılmasıyla belirlenir. Şirketin giderleri ve vergileri çıkartıldıktan sonra geriye kalan karın % 20 ‘den az olmamak şartıyla ortaklara hakları dağıtılır. Özellikle tamamı nakit ya da hisse senede olarak dağıtılsa da bazı durumlarda de bir alanı nakit, bir alanı da hisse senedi olarak dağıtılabiliyor. Kar payının hisse senedi olarak dağıtılmasının sebebi ise işletmelerin bedelsiz sermaye artırımına gitmesinden ötürüdır. Buna benzer bir dağıtımda kar payı tutarı eklenince işletmenin sayısal sayısal değeri üstünde hisse senedi dağıtılmaktadır.

İşletmeler Hangi Aylarda Temettü Verir?

Şirketler temettü ödemelerini genelde Mayıs ayında yapar Bunun sebebi ise, ” hesap devreini takip eden 5. ayın sonuna kadar” şartının olmasıdır.

Temettü Verimi Nedir, Nasıl Ortaya Çıkar?

Şirketin hisse senedi fiyatına göre ne kadar temettü dağıtacağını gösteren miktara temettü verimi denir. Şirketin derli toplu olarak temettü vermesinin dışında IMKB yatırımcıları amacıyla ilgi edilen hususta yüksek temettü verimliliği meydana çıkar. Temettü veriminde hisse senedi fiyatı borsadaki güncel fiyata göre değil, yatırımcının hisse senedini satın aldığı fiyat üstünden hesaplamaları yapılır. Bu halde her yatırımcının temettü verimini değişik bulunduğunu ifade eder. Temettü verimlerini karşılaştırmak amacıyla de hisse senetlerinin senebaşındaki fiyatı ya da temettü hesaplama tarihine kadar ki ortalama fiyat üstünden hesaplamaları yapılır ve çıkan miktar ise yatırımcının temettüler de senede ne kadar gelir elde edeceğini gösterir. Yatırımcı temettü verimini piyasadaki diğer şirketlerle karşılaştırarak, temettü verimi yüksek olan şirketleri tercih etme hakkına sahiptir. Hem de yatırımcılar temettü verimini diğer yatırım araçlarının karları ile karşılaştırarak, nereye yatırım yapacaklarını karar vermede özgürdürler.

Temettü Alma Hakkına Nasıl Sahip Olunur?

Temettüyü hak etmek amacıyla, ilk olarak hisse sendi sahibi olmak lazım. Böylece sahip bulunduğunuz ortaklık yardımıyla şirketin temettü dağıtacağı günde temettü almaya hak kazanılır. Örneğin hisse senedine sahip olan bir yatırımı şirket Mart ayını 24 ‘ünde temettü dağıtacağını ilan etmişse; 23 Mart oturum sonuna kadar hisse senedi alarak temettü almaya hak kazanılır. Yatırımcının temettü dağıtacak şirkette daha evvelce hisse senedi varsa, dağıtılacak temettü otomatik olarak yatırımcının hesabına geçer. Bedelsiz hisse senedi şeklinde dağıtılan temettü ise yatırım hesabına aktarılır.

Ancak temettü alırken ilgi edilmesi gereken mühim nokta, dağıtılan temettü tutarı kadar hisse senedinin fiyatının düşmesidir. Örneğin; bir hisse senedinin temettü dağıtılmadan evvelceki günkü kapanış fiyatı 5 Türk lirası, dağıtılacak temettü fiyatı da 1 Türk lirası olursa, temettü dağıtımından sona 4 Türk lirası olacaktır. Bu yüzden yalınızca temettü dağıtımı amacıyla hisse sendi alabilmek da yatırımcıya pek bir şey ifade etmez.

Temettü Nasıl Hesaplanır?

Temettü hesaplamak amacıyla temettü verecek şirketlerin senelik devre net karı açıklandıktan sonra geçmişteki kar payı civarlarına bakarak, bir ön görü yapılması mümkündür. Hisse senetleri nominal değerlerle ölçülür. Ancak borsa da bu değerler 1 Türk lirası olarak belirlendiğinden ötürü hesaplama da bu sayısal sayısal değerin göz önünde bulundurulması gerekir. Örneğin; son bir senede, senelik devre net karının aşağı yukarı % 40′ nın dağıtacağını aktaran bir şirket,1 Türk lirası karşılığından aşağı yukarı 40 kuruş temettü alınır. Bu şirkette 200 hissesi olan bir yatırımcının alacağı temettü rakamı da 80 Türk lirası olur. Bir diğer şirket ise senelik devre net karının aşağı yukarı %70′ ni 1 Türk lirasına dağıtacağını açıkladı. Temettü alabilmek isteyen bir yatırımcı 1 Türk lirasına karşı 70 kuruş temettü alır. Yatırımcının bu şirketten 2000 hissesi bulunduğunu var sayarsak, yatırımcının dağıtımdan sonra alacağı temettü fiyatı 1.400 Türk lirasıdır.

Temettü Dağıtımından Sonra Hisse Senedi Fiyatı Düşer Mi?

Şirket temettü dağıttıktan sonra hisse sendi fiyatının düşmesi söz hususudur. Temettü dağıtımından sonra hisse senedinin fiyatı aynı miktarda düşer ve ayın miktarda şirketin payları de değer kaybeder. Ancak şirketin kar payı dağıtımları yatırımcılara itimat sağlar. Nakit temettü dağıtımından sonra şirkete itimaten yatırımcı aynı şirketten hisse senedi almaya devam eder. Eğer yatırımcılar hisse sendi fiyatı düşmesine karşın şirketten hisse sendi almaya devam ederse, hisse senedinin fiyatı da kendi kendine yükselir.

Hisse Senetlerinde Temettü Garantisi Var mıdır?

Hisse senetlerinden sabit getiri garantisi söz hususu değilse, temettü içersinde aynı şey geçerlidir. Şirketler zarar etme ihtimallerini göz önünde bulundurarak, temettü dağıtımında garanti veremez. Şirketler net

gelirleri üstünden vergiler ve diğer ödenecek tutarların kesintilerini yaptıktan sonra en az % 20’sini temettü olarak dağıtmaktadırlar. Bu yüzden rastgele bir fiyatın temettü olarak vurgulanması de söz hususu değildir. Temettü dışından şirketler avansta verebilirler. SPK’nın kararına uyum gerçekleştiren yatırımcıya, şirket devre aralarında kar payı avansı da vermesi söz hususudur.

Temettünün Yatırımcıya Yararı Ve Zararı Nedir?

Alım – satım dışından temettünün yatırımcıya ekstra bir gelir sağlaması yatırımcıya seçenek bir yatırım aracı olmuştur. Her iki taraftan gelir sağlamak isteyen yatırımcı hisse sendi alarak temettüye yönelmişlerdir. Böylece yatırımcılar şirketleri temettülerinden yararlanmak amacıyla ödeme yapmadan bir gün evveli hisse senedi alarak temettüye girmektedirler. Yatırımcının hisse senedini ne kadar elinde tuttuğunu önemi yoktur. Yatırımcı hisse senedini bir gün bile evvelce almış olsa da kar payı almasına engel olmaz. Borsa İstanbul’da prosedür gören işletmelerin temettü dağıtımları ile ilgili genel sınırlandırma söz hususu olmadığından ötürü, dağıtılacak temettü şirketin izlediği yollarda yatırımcıya dağıtılır.

Dağıtılan kar payı hemen yatırımcının hesabına geçer, fakat temettü alabilmek içim hisse senedine yatırım gerçekleştirme doğru bir kanaat değildir. Çünkü kar payı miktarı düşük olacağından ötürü kar etmek yerine zarar da edilebilir. Burada ilgi edilmesi gereken hal şirketin finansal yönden kuvvetli olup olmadığı ve sektöründeki konumudur. Bunun yanı sıra hisse senedinin kapanış fiyatı da göz önünde bulundurulmalıdır. Buna göre yatırımcı kar edip etmeyeceğini hesaplayarak temettü alabilmek amacıyla prosedürlerini başlatabilirler. Kısacası temettünün yatırımcıya faydası kadar zararı da bulunduğu amacıyla yatırımcı, yatırım yapmadan iyice tetkik yapması gerekir.