Spekülasyon Nedir?

Bugünkü makalemiz Spekülasyon Nedir konulu başlık üzerinden sizler için hazırladık.

Bugünkü makalemiz Spekülasyon Nedir konulu başlık üzerinden sizler için hazırladık.Spekülasyon borsada pazarda meydana gelen dalgalanma ya da durulma hallerını iyi değerlendiren şahıslerin, risk alarak kendilerine kazanç elde etmeleri halidir diyebiliriz. Spekülasyon gerçekleştirme bir suç değildir ya da yasak değildir. Devlet nezdinde bir yaptırımı yoktur. Hatta spekülasyon borsa ve pazar amacıyla iyidir. İnsanlar spekülasyon yarattıkça menkul değerler olması gereken değere ulaşırlar. Spekülasyon yapabilmek amacıyla borsa ve pazar ile ilgili bilgi sahibi olmak gerekir.

Spekülatör Nedir?

Spekülatör spekülasyon yaratan ve bundan kazanç gerçekleştiren şahısdir. Spekülatörler menkul değerleri ucuz vakitlarınde alıp daha ileri tarihlerde pahalıya satmayı hedefleyerek spekülasyon yaparlar. Yapılan işin spekülasyon olması amacıyla en ucuz saatinde satın alabilmek ve alınan menkul değerin parladığı devreye kadar sabretmek gerekir. Spekülatörler pazaryı güzel ön görü edebilen şahıslerdir. Spekülatörlerin kar yapabilmesi amacıyla alış fiyatının satış fiyatından daha az olması gerekmektedir.

Eğer aldığı fiyattan daha az fiyata satmak halinde kalırsa spekülatör zarar etmiş olur. Bu halde pazar ön görüleri tutmamış demektir. Spekülatörler amacıyla pazar ön görüleri hayati derecede mühimdir. Spekülasyon tarifindan hareketle spekülatör bilgi kapasitesine ve becerisi güvenerek risk alan ve bundan kar elde edebilen şahısdir diyebiliriz. Spekülatörlük işinde garanti bir kazançtan söz edemeyiz. Kazanç amacıyla her şey spekülatörün becerisi ve bilgi kapasitesine bağlıdır. Kar elde etmek amacıyla risk aldığından spekülatörler arbitrajcılardan farklıdır. Arbitrajcılarda fiyat farklarından yararlanarak kar ederler.

Bu fiyat farklılıkları değerli madenler, döviz usulü para değişimi, tahviller ya da hisse senedi olabilir. Arbitrajcı risk almaz. Bunun nedeni bu değişimin bir anda olmasındandır. Arbitrajcının elde ettiği kar alış fiyatı ile satış fiyatı arasında meydana gelen farktır. Aradan bir vakit geçmesi beklenmez, ön görüler gerçekleştirme gerekmez. Arbitraj durgun pazarlarda iş yapar, dinamik ve işleyen bir pazarda alım satım amacıyla tek bir fiyat bulunur. Bu nedenden ötürü işleyen ve dinamik pazarlarda arbitraj üzerinden gelir elde etmek olası değildir.

Dünyanın tanınan en ünlü spekülatörü George Soros isimli şahısdir. Bu şahıs kara çarşamba diye tanınan ekonomik kriz vakitlarınde 1 günde 1 milyon dolar kazanmıştır. 1992 tarihinde gerçekleşen bu olayda George Soros dünyanın en ünlü spekülatörü olmuş ve İngiliz bankalarını boşaltan, soyan adam olarak tarihe geçmiştir.

Spekülatör Nasıl Olunur, Spekülatörler Ne Yapar?

Spekülatör olmak borsa ile ilgili biraz okuyup yazan her bireyin aklından geçmiştir. Spekülatörler evvelcelik olarak medyayı yönlendirir ve yönetir. Medyada borsa ile ilgili çıkan haberler spekülasyon

yapabilmek amacıyla hatalı kaynaklardandır. Medyadaki borsa haberleri spekülatörler doğrulusunda yönlendirilmektedir. Pek çok insan borsayı, altını, doları televizyondan yani medya kanallarından takip eder. Televizyondan alacağı kötü haberler tarafında elindekileri çıkartır ya da biraz daha beklemeye karar verir.

Spekülatörler medyaya, izleyenler gibi kendini düşünerek değil izleyenlerin ne düşündüğünü ön görü etmeye çalışarak yaklaşır. Böylece eldeki dövizin çıkıp çıkmayacağını pazarda nasıl bir dalgalanma olacağını eskiden sezmek ve buna göre bir pozisyon alabilmek halindedır. Spekülatörler hava koşullarını bile takip eder. Hava koşulları insan psikolojisini en çok etkileyen etmenlerden biridir. Profesyonel bir spekülatör hava halunun bile pazar hareketleri ile direkt olarak ilgili olduğunu bilir. Pazar hareketleri tarafında hareket edeceği amacıyla havanın insanları bunalttığı ya da rahatlattığı vakitları ön görü etmeye çalışır ve buna göre davranışlarını düzenler.

Spekülatörlerin en çok gerçekleştirdiklerindan biri de siyaseti takip etmek ve kullanmaktır. Siyasetle ilişiği olmayan bir spekülatör düşünülemez. Ülke ekonomisi ülke siyaseti ile direkt olarak bağlantılıdır. İyi yönetilen bir ülkede muhtemel olarak ekonomi de yoluna girecek ve dövizde dalgalanmalar en aza inecektir. Fakat kötü yönetilen bir ülkede ekonomi ön görü etmesi en zor istikbal ön görülerindendir. Genellikle savaş, terörizm saldırıları gibi haller ülke ekonomisini en kısa yoldan etkileyen ve yönlendiren konulardır. Savaş vakityi alınan ve satılan hisse senetlerini spekülatör analiz eder ve takip eder. Yatırımcılar ise spekülatörlerin aksine olaylara daha sabırlı yakınlaşmak halindedır.

Spekülatör olmak amacıyla en mühim adımlardan biri de vakit algısıdır. Spekülatörler vakityi iyi kullanmak zorundadırlar. Zamanla yarışan spekülatörler ön görüleri ile vakityi tutturamazlarsa büyük zararlara uğrayabilirler. Yalnızca ön görüler gerçekleştirme mühim değildir, saatinde ön görü etmek ve ön görüe göre harekete geçebilmekte çok mühimdir. Tahminleri ekonomistlerde her gün gazetelerde ya da televizyon programlarında gerçekleştirmetadır. Hatta birtakım ekonomistlerin derhal derhal her dediği bir kaç ay sonra pazar hareketlerinde göze çarpmaktadır. Fakat spekülatörler amacıyla bu yeterli değildir.

Spekülatörlük keyifli, gerilimli ve risk alınan bir iştir. Sürekli bir satranç masasını yönetmeye benzer. Sürekli olarak bir ileri, daha ileri ve tekrar daha ileri aşaması düşünmek ve ön görü etmek halindesınızdır. Spekülatörler borsa oynayan şahıslerdir. Spekülatörler kısa vadeli planlar yaparlar ve kazanç gerçekleştirmeyi hedeflerler.

Manipülasyon İle Spekülasyon Arasında Fark Var Mıdır? Varsa Nedir?

Manipülasyon hile kullanarak yönlendirmelerde bulunmaktır. Manipülasyon hatalı bulgular yayarak ve yatırımcı şahısleri hatalı yönlendirerek yapılır. Böylece yatırım yapılacak hisse senedi yapay olarak hareketlenecek buna sebep olan manipülatör de kar elde edecektir. Manipülatörler genelde yalnız çalışmazlar bir takım olarak çalışırlar.

Manipülasyon spekülasyonun aksine yasaktır ve tarifi pazar dolandırıcılığıdır. Sermaye pazarı kanunu manipülasyonun meşru bir suç olduğunu belirtmiştir. Manipülasyonun cezası 5 yıla kadar hapis cezasıdır.

Manipülasyonlar amacıyla ‘içeriden öğrenip ticaret yapanlar’ denebilir, spekülasyonda bu tür bir hal söz hususu değildir. Spekülasyonda yatırımcılar hatalı yönlendirilmez, yatırımcıları aldatmaya yönelik bir harekette bulunulmaz. Manipülasyon bir pazar amacıyla istenmeyen yasaklı bir halken spekülasyon pazarının ihtiyacıdır ve vakit vakit spekülasyona gereksinim vardır. Yoğun bir şekilde oluşturulan alım satımlar Sermaye Pazarsı Kurulu doğrulusunda ilgiyle izlenir ve incelenir. Bu izlemenin nedeni manipülasyonu engellemektir. Manipülasyon kanıtlanması zor bir harekettir. Bu sebeple uzun vakitler incelemek ve izlemek mühimdir. Manipülasyonun engellenmesi yatırımcıyı güvenliğini sağlamak amaçlıdır.

Spekülasyon Nasıl Yapılır?

Spekülasyon daha evvelce de bahsetmiş olduğumuz gibi riskli bir iştir. Spekülatör olması amacıyla bireyin en az 1 senelik bir borsa tecrübesine sahip olması şarttır. Spekülasyon yapabilmeniz amacıyla pazar ile ilgili doğru bir ön görü yürütebilmek şarttır. Doğru ön görüler yürütmek her vakit olası değildir. Fakat spekülatörün bilgi kapasitesi ve tecrübesi tarafında çoklıkla doğru ön görüler yapılabilmektedir.

Spekülatörlerin gerçekleştirdikleri spekülasyonlar neticesinde borsanın ve bundan ötürü pazarının hacmi genişler. Yatırımcılar daha çok pozisyon yakalarlar ve bunları hale göre açma kapama yoluna giderler. Ekonomiler iyi yönde ilerliyor ise bu devrelerde yatırımcılar daha çok yatırım yaparlar. Böyle devreler fazlası spekülatörün borsadan büyük paralar kazandığı devrelerdir. Fakat rüzgâr her an ters açıdan esebilir.

Spekülatör 2 şekilde yapılır. Bunlardan biri amacıyla pazarının durgun olmasına biri amacıylase dalgalı bir devre seyretmesi gerekmektedir. Fiyatların dalgalı devam etmesi gereken halde oluşturulan spekülasyonun adı vakitklilık bozucu spekülasyondur. Bu halde fiyatların dalgalı olması fiyatların vakitkli artacağı hissini oluşturur. Böylece yatırımcıların isteği artar.

Fiyatların vakitklilıklı bir şekilde devam etmesi gerektiği spekülasyon çeşidi ise vakitklilık sağlayıcı spekülasyondur. Bu spekülasyonda alım ve satım arasında bir denge sağlanması hedefi vardır. Denge yakalanması amacıyla sayısal değeri düşen bir menkul değere denge yakalanması amacıyla alım yapılır. Böylece alım oluşturulan menkul değer ya da hisse senedi denge sağlayarak yükselir ve yükselmeye devam eder.