Yeni Bir İş

Yeni Bir İş ,iş fırsatları ,Bir işe girmenin tek yolu o işe sıfırdan başlamak olmak mecburiyetinde değil.

Yeni Bir İş ,iş fırsatları ,Bir işe girmenin tek yolu o işe sıfırdan başlamak olmak mecburiyetinde değil. Hali hazırda var olan ve belli bir noktaya gelmiş bir girişimi satın alabilmek da birtakım hallerde son derece mantıklı bir alternatif olabilir. Zaten bu tür bir seçeneğin zenginliği pek çok girişimcinin çıkış yapma hayali kurmasını da olası kılıyor.

Yeni Bir İş Kurmak

Peki, ama hangi hallerde yeni bir iş kurmak, hangi hallerde var olan bir işi satın alabilmek daha mantıklı? Genellikle de işe satın alma yönünden bakıp bu bozukluğun yanıtını vermeye çalışalım…

Zaman meselesi
Yeni bir iş kurmak her şeyden evvelce işlerin dilenen civarlara ulaşması amacıyla çoklıkla ciddi bir vakit geçip gitmesini göze almayı gerektirir. Dolayısıyla alandaki bir boşluğu kısa vakitde doldurmak ya da yeni bir pazarda süratli bir şekilde varlık göstermek isteyenler amacıyla ilk tercih iş kurmaktansa, var olan bir girişimi satın alabilmektır.

Yetenek avcılığı
İngilizcede “acqui-hire” sözcüğünün tam bir Türkçe karşılığı yok, en yakını olarak galiba “yetenek satın alabilmek” kullanılabilir. Bir şirketin girişimcileri ya da ekibindeki mühim kişileri var olan büyük bir şirkete kazandırmak her vakit basit bir şey olmayabilir. Bazı hallerde bunun tek yolu o şirketi satın alabilmektan geçiyor. Bazı yabancı dev teknoloji şirketlerinin yeni girişimler satın alıp, onların var olan hizmetlerine son vererek, katılan ekibi büyük şirketin değişik departmanlarına dahil etmeleri sık karşılaşılan hallar.

İnovasyon satın alabilmek
Genellikle de şirket büyüdükçe ister istemez hantallaşıp ve yenilikler üretmesi zorlaşabiliyor. Google gibi bu hususta istisnai yaklaşımlara sahip firmalar var ama bu modelleri uygulayabilen firmaların adedi çok az. Yenilik üretemeyen, sunmuş olduğu hizmet ya da ürünlerin yörüngesinde dönüp durmaya mahkum gibi görünen şirketler amacıyla bu döngüyü kırmanın yolu; kendi alanlarında yenilikçi bakış açılarına sahip firmaları satın alabilmek olabilir.

Müşteri satın alabilmek
Firmalar büyüdükçe genelde daha çok satış gerçekleştirme amacıyla ister istemez daha geniş alanlara kayarak, daha genel bir amaç kitleye hitap edecek ürün ya da hizmetler sunmaya başlar ya da var olan ürün ya da hizmetlerini buna göre yinedan şekillendirir. Büyümek amacıyla bu çok mantıksız bir yaklaşım değil ama bu seferde o genel amaç kitlenin ortamında yer almayan kendi ortamında ayırt edici bilhassare sahip değişik amaç kitleleri elden kaçırabilirler. Bunları yine kazanmanın yolu, durumu hazırda o niş alandaki müşterileri elinde tutan daha ufak firmaları satın alabilmek olabilir. Esasında genç kullanıcılarla bağları zayıflayan Yahoo’nun genç kullanıcıların çok sevdiği Tumblr’ı satın almasının gerisinde yatan mühim nedenlerinden biri de buydu.

Risk faktörü
Ne olursa olsun iş daima belli oranda bir risk içerir. Peki, yeni bir işe sıfırdan başlamak mı daha riskli, yoksa var olan bir şirketi satın alabilmek mı? İlk bakışta yeni bir işe başlamak daha riskli görünüyor. Diğer yandan Elinde belli bir kaynağı olan bir firma amacıyla yeni bir girişim, bilhassa de ilk aşamada daha düşük maliyetli bir alternatif. Düşük bir yatırım ile başlayıp işin oturması ve gelir gider dengesine göre ileri adımlara atmak fena bir düşünce olmayabilir.

Bu sırada yeni bir iş satın almanın da azımsanamayacak kadar riskli olduğunu söylemek hatalı olmaz. Yıllık cirosu 100 bin ile 300 bin arasında olan bir şirketi 1 milyon seviyesinde bir rakama satın alabilmek olası olabilir. Ancak durumu hazırda nakit akışı olan bu şirketin parasını çıkarması amacıyla geçecek olan seneler ortamında her şeyin uygun koşullarda devam edeceğinin bir garantisi yok. Dolayısıyla risk yönünden bakınca satın alıncak girişimin ve pazarın özel hallarını iyi analiz ederek, ona göre hareket etmek çok daha sıhhatli bir hal gibi görünüyor.

Sonuç olarak yeni bir işe girmek de, bir girişimi satın alabilmek da değişik koşullarda daha doğru seçimler olabilir. “Exit” vaktinin yaklaştığını düşünen girişimciler amacıyla de bütün bu değerlendirmelerin farkında olmak ve çıkışın nasıl gerçekleşebileceğini kurgulamak son derece yararlı olabilir…