Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Personel Alımı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi personel alımı gerçekletireceğini açıkladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi personel alımı gerçekletireceğini açıkladı. Gaziantep Belediyesi personel alımı ilanı müracaat formu, müracaat tarihleri, müracaat şartları, müracaat tarihleri, yazılı sözlü imtihanı tarihi yeri saati neticeleri ve neticelere itiraz haberimiz devamındadır.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi yayınlamış bulunduğu iş ilanı ile personel alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi personel alımı ilanı kapsamında GİH katagorisinden 4 adet 7 dereceli müfettiş muavini alımı yapacaktır. Adaylar müracaatlarını 5 Eylül ile 11 Eylül 2017 tarihleri arasında mesai saatleri içersinde gerçekleştirebileceklerdir. Adaylarda aranan müracaat şartları, müracaat formu ve müracaat tarihleri ile ilana dair başka ayrıntılı verilere haberimiz devamından ulaşabilirsiniz.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Personel Alımı İlanı 2017

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanlığınca, Giriş Sınavı ile açık belirleme edilen GİH katagorisinden 4 adet 7 dereceli Müfettiş Yardımcısı alınacaktır.

 

Sınav yazılı (çoktan seçmeli test usulü) ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak yapılacaktır. Yazılı imtihan 01.10.2017 tarihinde Piyasa günü saat 10.00’da Büyükşehir Belediyesi, Şehit Hakan ÖZCAN Eğitim Merkezi Adres: Karaoğlan Mah. Tüfekçi Yusuf Bulvarı No: 56 Eski Tekel Binası Şehitkamil/GAZİANTEP (İrtibat Tel: 0342 211 12 00 / Dahili 2007) adresinde yapılacaktır. Adaylarda aranan müracaat şartları alçakta maddeler durumunda verilmiştir.

657 saseneı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirti edilen genel şartları taşımak,
Eğitim zamanı en az dört sene olan; İşletme, İktisat, Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerini ya da bunlara denkliği yetki sahibi makamlarca kabul edilen vatan içi ya da vatan dışındaki öğrenim kurumlarından birini bitirmiş olmak,
Sınavın yapıldığı tarih de 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,
Görevini yerine getirmesini önleyecek rastgele bir sıhhat problemu bulunmamak,
Belediye Müfettiş Yardımcılığı giriş imtihanına en çok ikinci defa katılıyor olmak,
Yapılacak araştırma neticesinde adli sicil bakımından Müfettiş Yardımcısı olarak alınmasına engel bir durumu bulunmamak, aynı vakitte Müfettişlik yapabilecek karakter ve vasıflara haiz olmak,
Sınav tarihi itibariyle kamu kuruluşları yada özel işletme ve kuruluşlara karşı zorunlu hizmet yükümlülüğü yada rastgele bir hizmet taahhüdü bulunmamak,
ÖSYM doğrultusundan 2017 senesinde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) (A) Grubundan, (KPSSP 48) puan türünden 70 ve daha yukarıya puan almış olmak,
Erkek adaylar amacıyla askerlik vazifesini yapmış ya da erteletmiş olmak yada askerlikle ilişiği bulunmamak,
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Müfettiş Yardımcısı Alımı Başvurusu 2017

Başvurular 05.09.2017-11.09.2017 tarihleri arasında, mesai saatleri içersinde, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Şube Müdürlüğüne şahsen ya da posta yolu ile müracaat edilecektir. (Postadan kaynaklanan gecikmelerden kurumumuz mesul değildir.) Başvuru esnasında istenilen belgeler alçakta maddeler durumunda verilmiştir.

Başvuru Formu (Yukarıda belirti edilen adresten ya da www.gantep.bel.tr internet adresinden temin edinilebilir.)

  • Yükseköğrenim diplomasının ya da geçici mezuniyet belgesinin aslı en az dört sene eğitim veren ve denkliği yetki sahibi makamca kabul edilen vatan içi ve vatan dışı fakültelerden birinden mezun bulunduğuna dair belgenin aslı, fotokopisi ya da Teftiş Kurulunca onaylı örneği,
  • Son altı ay içersinde çekilmiş 4,5 x 6 ebadında altı adet vesikalık fotoğraf,
  • Aday doğrultusundan el yazısı ile yazılmış ve imzalanmış öz geçmişi,
  • Kamu Personeli Seçme Sınav Sonuç Belgesinin çıktısı,
  • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

Yazılı imtihana belirleme edilen boş kadro adedinin 20 katı sayıdaki toplam 80 aday çağrılacaktır. Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne ideal olarak başvuranların adedinin 80 şahıstan çok olması durumunda, KPSS neticelerina göre puanı en yüksek olandan, düşük imkan doğru yapılacak sıralama temel alınır. İstenilen aday adedina ulaşıldığında son sıradaki adayla aynı puanda olan şahıslarda imtihana çağrılır. Yazılı imtihana katılabilme şartlarını taşıyan adaylar 20.09.2017 tarihinde yukarıyada belirti edilen www.gantep.bel.tr internet adresinde duyurulacaktır.

Yazılı imtihana katılma müracaatı kabul edilen adaylara, imtihana girişte kullanılmak üzere imtihan yeri ve tarihini bildiren onaylı ve fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi düzenlenip verilecektir. Adayların yazılı imtihandan evvelce İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Şube Müdürlüğüne bizzat müracaat ederek fotoğraflı imtihan giriş belgelerini almaları gerekmektedir. Giriş imtihanına bu belgenin aslıyla beraber nüfus cüzdanı, ehliyet gibi ikinci bir kimlik kartının gösterilmesi amacıyla girilebilecektir.

Yazılı imtihanda imtihan kümelerinın her birinden ayrı ayrı olmak üzere tam puanı 100’dür. Hem de Sözlü Sınavda da tam not 100 puandır. Adayların yazılı imtihanda başarılı sasenemaları amacıyla İktisat, Maliye, Hukuk ve Muhasebe kümelerindan alınan notların her birinin 60 puandan az bu kümelerin toplam not ortalamasının ise 70 puandan aşağı olmaması şarttır. Yabancı Dil Sınavı Notu Ortalamaya dahil edilmez.

Yazılı Sınav Sonuçları Büyükşehir Belediyesinin internet sitesinden yayınlanır. Hem de yazılı imtihanda başarı gösterenler iadeli taahhütlü bir mektupla yeri günü ve saati belirtilerek sözlü imtihana çağrılır.

Yazılı imtihanı kazanan adaylara; duyurulan gün, saat ve yerde sözlü imtihan yapılır. Sözlü imtihanda adayların yazılı imtihan hususları ve genel kültür hususlarındaki verilerinin yanında, zeka, ifade ve temsil yeteneği, fiziki tavır ve davranış gibi şahsi özellikleri ve güncel bilgi düzeyleri ölçülür. Sözlü imtihanda adaya sorulan soruların tamamı amacıyla giriş imtihanı değerlendirme komisyonu başkan ve üyeleri doğrultusundan tek not verilir. Teftiş Kurulu Başkanlığınca uygulanan ya da yaptırılan araştırmalerde elde edilen istihbarat neticelerinın da müspet olması durumunda yazılı ve sözlü imtihanda alınan toplam notların ortalaması, adayın giriş imtihanı notu olarak belirleme edilir. Giriş imtihanı notunun eşitliği durumunda yazılı imtihan notu yüksek olan aday başarı listelenmesinde evvelcelik kazanır. Bu notlarında eşitliği durumunda ilk olarak yabancı dil notlarına bunlarında eşit olması durumunda hukuk notlarına bakılır ve notu yüksek olan aday evvelcelik kazanır. Sınavda başarı gösterenlerin adedi ilan edilen boş kadro adedindan çok olursa, ilan edilen kadro adedi kadar aday asil olarak, başka adaylardan başarı sıralamasına göre ilan edilen kadro adedi kadar aday da yedek olarak imtihanı kazanmış saseneır. Diğerleri amacıyla imtihan neticeleri kazanılmış hak sayılamaz.

Yazılı ve sözlü imtihan neticelerina itirazlar, imtihan neticelerinın açıklanmasından itibaren 5 (beş) iş günü içersinde bir dilekçe ile giriş imtihanı değerlendirme komisyonuna yapılabilir. Bu itirazlar, giriş imtihanı değerlendirme komisyonu doğrultusundan en geç 10 (on) iş günü içersinde incelenir ve netice ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

Sınavda başarılı bulunduğu belirleme edilenler başarı derecelerine ve 657 Saseneı Devlet Memurları Kanununda yer alan genel hükümlere göre boş kadrolara atanırlar. Sınavı kazananların Müfettiş Yardımcılığına atanma işlemleri amacıyla kendilerine bildirilen vakit içersinde istenilen belgeler ile beraber Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Şube Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir. Süresi içersinde geçerli bir mazeret olmaksızın müracaat etmeyenlerin atama işlemleri yapılmaz ve yerine puanı yüksek başka aday atanır.

Bu makalemizde Gaziantep Belediyesi personel alımı ilanı ile ilgili müracaat şartları, müracaat tarihleri ve müracaat formu gibi ayrıntılı verileri paylaştık. Konu ile ilgili soru, problem ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz.