Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Personel Alımı Yapıyor

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) 60 personel alımı, eksper muavini alımı gerçekletireceğini açıkladı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) 60 personel alımı, eksper muavini alımı gerçekletireceğini açıkladı. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) personel alımı ilanı ile alakalı müracaat formu, müracaat tarihleri, müracaat şartları, müracaat tarihleri, giriş imtihanı tarihi saati yeri.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu yani tanınan kısa adı ile RTÜK yayınlamış bulunduğu ilan ile personel alımı gerçekleştireceğini açıkladı. RTÜK personel alımı ilanı kapsamında 60 eksper muavini alımı gerçekleştirecektir. RTÜK eksper muavini alımı giriş imtihanı, müracaat tarihleri, müracaat şartları, müracaat formu gibi ayrıntılı ilan verilerine haberimiz devamından ulaşabilirsiniz.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Personel Alımı İlanı 2017

Üst Kurulda münhal belirleme edilen Genel İdare Hizmetleri sınıfı, 9. dereceli 60 adet kadroya giriş imtihanı ile Üst Kurul Uzman Yardımcısı alıncaktır. İlgili mevzuata ve genel hükümlere uyulmak kaydıyla alıncak eksper yardımcılarının öğrenim dalları, kontenjanı ve puan türü alttaki şekildedir.

Sınava Katılma Şartları

Yapılacak Üst Kurul Uzman Yardımcılığı giriş imtihanına katılabilmek amacıyla;

  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yer alan genel şartları taşımak,
  • Üniversitelerin en az dört senelik öğrenim veren fakülte ya da yüksekokulları ile denkliği yetki sahibi makamlarca kabul edilen yurtdışındaki eğitim kurumlarının yukarıda kabul edilen bölümlerinden mezun olmak,
  • 01/01/2017 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1982 ve ileri tarihlerde doğanlar),
  • Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) doğrultusundan 21-28 Mayıs 2017 tarihlerinde uygulanan Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) müracaatte bulunulan puan türünden 70 ve üstünde puan almış olmak,
  • Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) doğrultusundan uygulanan Yabancı Dil Sınavının İngilizce,
  • Almanca, Fransızca, Rusça ve Arapça bölümlerinden (YDS 2016 ya da 2017 yılı) asgari (D) düzeyinde ya da dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği belirleme edilen başka bir belgeye sahip olmak,
  • KPSS’den, Üst Kurul doğrultusundan ilanda belirti edilen puan türlerinden en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere uygulanan sıralamada, ataması yapılacak eksper muavini kadro adedinin dört katına kadar aday arasına girmiş olmak (Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da imtihana kabul edilecektir.),
  • Süresi içersinde başvurmuş ve müracaat belgesi ile beraber istenilen belgeleri Üst Kurula vermiş olmak, gerekmektedir.
ÖĞRENİM DALLARI KONTENJAN 2017 KPSSPUAN TÜRÜ
Hukuk 7 KPSSP:4
İktisat 6 KPSSP:14
İşletme 5 KPSSP:24
Kamu Yönetimi 4 KPSSP:29
Uluslararası İlişkiler 3 KPSSP:34
Maliye 2 KPSSP:19
İlahiyat 3 KPSSP:3
Türk Dili ve Edebiyatı 3
Sosyoloji 3
Psikoloji 1
Tarih 1
İletişim 8
Elektrik-Elektronik, Elektronik, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 8 KPSSP:2
Yazılım ve Bilgisayar Mühendisliği 4
İstatistik 2 KPSSP:12
TOPLAM 60

RTÜK Personel Alımı Başvurusu 2017

Başvurular 07 Ağustos 2017 Pazartesi günü başlayıp 18 Ağustos 2017 Cuma günü saat 18.00’da sona erecektir. Adaylar Giriş Sınavına Üst Kurulun resmi internet sayfası (www.rtuk.gov.tr) üstünden açık ve kusursuz olarak dolduracakları Sınav Başvuru Formunun çıktısını imzalamak amacıyla başvuracaklardır. Sınav Başvuru Formunun doldurulmasına dair açıklamalar müracaat sayfasında yer almaktadır.

Adaylar doldurmuş oldukları Sınav Başvuru Formunun bilgisayar çıktısını imzalamak ve niteliklerini, hedeflerini ve RTÜK’ten beklentilerini söz hususu formun arka sayfasında özgeçmişleri amacıyla ayrılmış olan boş alana kendi el yazılarıyla doldurmak amacıyla; müracaat sırasında istenilen belgelerle beraber Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üniversiteler Mahallesi 1597.

Cadde No:13 06800 Bilkent Çankaya/ANKARA adresine posta ile ya da hafta içi 09.00-18.00 saatleri arasında şahsen müracaatte bulunabileceklerdir. Aksi takdirde müracaatları geçersiz sayılarak imtihana alınmayacaklardır. Eksik ya da usulüne ideal olarak hazırlanmayan belgeyle uygulanan müracaatlar ile 18 Ağustos 2017 Cuma saat 18.00’a kadar Üst Kurul evrakına ulaşmayan müracaatlar öneme alınmayacaktır. Başvuru tarihi olarak, imtihan müracaat formu ve eklerinin Üst Kurul evrakına giriş tarihi temel alıncaktır. Sınav müracaat formları ve ekli belgelerin incelenmesi neticesinda, belgeleri tam olan ve puan listelenmesinde öğrenim dalları itibariyle en yüksek puanı alan adaylar arasından alıncak eksper muavini adedinin dört katı aday arasına girenler giriş imtihanına çağrılacaklardır. (Son sıradaki aday ile aynı puana sahip olanlar da giriş imtihanına çağrılır.)

Sınava katılacak adayların listesi imtihan tarihinden en az bir hafta evvelce (www.rtuk.gov.tr) internet adresinde ilan edilecek bunun dışında, bu bulgular elektronik posta ve/ya da kısa mesaj yolu ile adaylara iletilecektir. Bunun dışında rastgele bir bildirim yapılmayacak ve ilanının Üst Kurulun resmi internet sayfasında yayımlandığı tarihte bildirim yapılmış sayılacaktır. Sınava katılamayacak müracaat sahiplerine rastgele bir açıklamada bulunulmayacaktır.

Başvuru Sırasında Adaylardan İstenilen Belgeler Nelerdir?

Üst Kurulun resmi internet sayfası (www.rtuk.gov.tr) üstünden doldurulup imzalanacak imtihan müracaat formu,
Yükseköğrenim mezuniyet belgesinin aslı ya da noterce ya da Üst Kurulca tasdikli örneği,
Yabancı dil bilgi kapasitesi netice belgesinin aslı ya da bilgisayar çıktısı ya da Üst Kurulca tasdikli örneği,
Yurtdışındaki yükseköğrenim kurumlarından mezun olan adayların, diploma denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca kabul edildiğini gösterir belgenin aslını ya da Üst Kurulca onaylı örneğini müracaat belgelerine eklemeleri gerekir. Posta ile müracaat yapacak adaylar belgelerin noter onaylı suretlerini gönderebilirler ya da asıllarını da göndermeleri durumunda fotokopileri Üst Kurul doğrultusundan tasdik olunur. Belgelerin asılları, talep edilmesi durumunda adaylara iade edilecektir.

RTÜK Personel Alımı Sınavı Tarihi, Saati, Yeri ve Sonuçları

Sınav, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üniversiteler Mahallesi 1597. Cadde No:13 06800 Bilkent Çankaya/ANKARA adresinde, 11 Eylül 2017 tarihinde başlayacak olup giriş imtihanına girmeye hak kazanan adayların imtihan verileri Üst Kurulun resmi internet sayfasında (www.rtuk.gov.tr) ilan edilecektir.

Giriş imtihanına girmeye hak kazanan adaylar, belirti edilen tarih ve saatte imtihan yerinde hazır bulunacaklardır. Sınav sırasında kimlik belirlemeinde kullanılmak üzere yanısıra resmi makamlarca verilmiş ve geçerliliği kabul edilebilen bir kimlik belgesi bulundurmayan adaylar imtihana alınmayacaklardır.

Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi, İlanı ve Atama

Adayların, giriş imtihanında başarılı sayılabilmeleri amacıyla yüz tam puan üstünden ortalama yetmiş puan almaları şarttır. Nihai başarı puanı; müracaatte temel alınan KPSS puanının yüzde ellisi, sözlü imtihan puanının yüzde otuzbeşi ve yabancı dil puanının yüzde onbeşi temel alınarak belirlenecektir.

Sınavda başarılı olanların adedi, ilan edilen kadro adedindan çok ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, belirti edilen kadro adedi kadar aday, giriş imtihanını başarmış kabul edilecektir. Ayrıca, Sınav Komisyonu doğrultusundan puan evvelceliğine göre yeterli sayıda yedek aday belirlenecektir. Giriş imtihanında yetmiş ve üstünde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar amacıyla müktesep hak teşkil etmeyecektir. Sınavda başarılı olanların adedi ilan edilen kadro adedindan daha az ise yalnızca başarılı olanlar imtihanı kazanmış kabul edileceklerdir.

Belirlenen öğrenim dallarında ilan edilen sayıda adayın başarılı olamaması durumunda, boş kalan kontenjanlar imtihan komisyonunun ideal fikiri ve Üst Kurul kararıyla başka alanlardan imtihana girip başarılı olmuş adayların başarı sırasına göre atanması amacıyla doldurulabilecektir.

Nihai başarı listesi, sözlü imtihanın bitimini takip eden yedi gün içersinde Üst Kurulun resmi internet sayfasında (www.rtuk.gov.tr) ve Üst Kurul ilan panolarında ilan edilecek olup, bunun dışında imtihan neticesi kazanan adaylara ilan tarihinden itibaren on gün içersinde yazılı olarak bildirilecektir.

Adaylar imtihan neticelarına ilan tarihinden itibaren yedi işgünü içersinde yazılı olarak itiraz edebileceklerdir. İtirazlar beş işgünü içersinde Giriş Sınav Komisyonu doğrultusundan değerlendirilerek neticelandırılacak ve adaylara yazılı olarak bildirilecektir.

Giriş imtihanında başarılı belirleme edilen adayların, kendilerine bildirilen tarihe kadar istenilen belgelerle beraber müracaat etmeleri durumunda atamaları yapılacaktır. Müracaat etmeyen, zamanı içersinde vazifeye başlamayan ya da ile alakalın feragat eden adayların yerine, yedek aday listesinden en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere atama yapılacaktır.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda varbulunduğu belirleme edilenlerin imtihanları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacağı gibi, bu şekilde atamaları yapılmış olsa dahi bu atamalar iptal edilecektir ve hiçbir şekilde hak isteği söz hususu olmayacaktır. Ayrıca, şunlar ile alakalı Türk Ceza Kanununun alakalı hükümleri uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacak olup, bu şekilde yanıltıcı beyanda belirleme edilenlardan, kamu görevlisi olanların halleri çalıştıkları Kurumlara da bildirilecektir.

Bu yazımızda Radyo ve Televizyon Üst Kurulu yani RTÜK doğrultusundan yapılacak olan personel alımı ile alakalı ayrıntılı bulgular verdik. Konu ile alakalı soru, problem ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz.